Služby

  • Vyšetření malých zvířat, odběry krve
  • Očkování, čipování, vystavení pasu
  • Ultrasonografické vyšetření
  • Mikroskopiské vyšetření
  • Cytologické vyšetření
  • Parazitologické vyšetření
  • Odstanění zubního kamene
  • Operace měkkých tkání
  • Prodej krmiv, antiparazitárních preparátů
  • Preventivní ošetření drobných hospodářských zvířat